Problem att bekämpa

Mördarsniglar

Kålfjärilar

Bekämpning av kålfjärilar

Om kållarver och annat

Mullvadar och sork

Vita flygare och sotdagg på rhododendron

Ur Rhdodendron och dess skadegörare

Rhododendronmjöllusen lägger ca 200 ägg under sin livscykel. Både den vuxna insekten och larver, som är platta/ovala, gör skador på bladet. De gör båda sugskador med sina mundelar på bladets undersida. Plantan kan försvagas vid kraftiga angrepp och skadesymptomen är att bladen blir missfärgade och får ett gulgrått utseende. Däremot är det de sockerhaltiga exkrementerna, honungsdaggen som djuren utsöndrar som utgör störst problem. Denna honungsdagg drar till sig sotdaggssvampar, som trivs och frodas i denna (Pettersson, Åkesson 1998). Angripna rhododendronbuskar får mycket förfulade blad och det är endast slätbladiga rhododendronsorter som angrips av mjöllusen, dvs. de utan fjäll och indumentum.

Mygg

D. Sandberg skriver:

”Hittade hur man gör en myggfälla på engelska och var tvungen att skriva den på svenska.

Jag gör 100 av dessa till sommar eller börja redan nu.

Har du lagt märke till Myggen är redan ute! Här är en hemmagjord fälla för att hålla er från att bli blodgivare!

Artiklar som behövs till fällan :
1 kopp vatten
1/4 kopp farinsocker
1 gram jäst
1 st 2-liters flaska

HUR:
1. Skär plastflaska i hälften.
2. Blanda farinsocker med varmt vatten. Låt det svalna. När den kall, så häll i den nedre halvan av flaskan.
3. Tillsätt jästen. Du behöver inte blanda. Det gör att det skapar koldioxid, som lockar myggorna.
4. Placera trattdelen, upp och ned, in i den andra halvan av flaskan, den tejpas ihop om så önskas.
5. Slå in botten på flaskan med något svart, lämnar toppen genomskinlig och placera den på ett myggställe. (Myggor dras också till den svarta färgen.)
Byt ut lösningen varannan vecka . Eller gör helt nya myggfällor.”

 

Harar/kaniner

Nattfrost

Vildsvin

Rådjur

Katter