Hälsotankar

”Hälsa är en komplex helhet, som består av många delar som sinsemellan hänger samman och överlappar varandra. En god hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande på flera plan, som växlar över livet och som påverkas av personliga förhållanden och förutsättningar, och även av förväntningar och drömmar.” Stockholms läns landsting.

Jo, här har dom fått in det mesta. Och så gäller det för oss att göra det mesta av livet. Hepp!

Livsstilsmatrisen

Här en bild på Bosse med sitt ena barnbarn.

Älggrässaft
Glutenfritt bröd