syrenhäcken

Huset benäms ibland för ”den med den stora syrenhäcken”. Vi håller på att få bukt med den. Först kapades den rejält jäms över. Våren 2018 tar vi bort några av de äldsta stammarna och föryngrar på det viset. Behåller hälften av de blommande buskarna. Försommarglädjen är en blommande syrenhäck.

Före-bilder