sättplan

Första skissen

Den 11 maj är lotterna A, C, E, P, Q, R, S och T (till höger om O) fyllda med frön och grödor. Återstår att fylla 12 de återstående.

Stolpar och nät för 21 meter x 9 meters staket är inhandlat.

Hur sätta de olika grödorna?

Samodling har jag hittills inte ägnat så mycket möda på. Ännu. Bönor och potatis – kan det vara något?