Vill du bli lycklig

– skaffa dig en trädgård!

Problem att bekämpa

Mördarsniglar

Kålfjärilar

Bekämpning av kålfjärilar

Om kållarver och annat

Mullvadar och sork

Vita flygare och sotdagg på rhododendron

Ur Rhdodendron och dess skadegörare

Rhododendronmjöllusen lägger ca 200 ägg under sin livscykel. Både den vuxna insekten och larver, som är platta/ovala, gör skador på bladet. De gör båda sugskador med sina mundelar på bladets undersida. Plantan kan försvagas vid kraftiga angrepp och skadesymptomen är att bladen blir missfärgade och får ett gulgrått utseende. Däremot är det de sockerhaltiga exkrementerna, honungsdaggen som djuren utsöndrar som utgör störst problem. Denna honungsdagg drar till sig sotdaggssvampar, som trivs och frodas i denna (Pettersson, Åkesson 1998). Angripna rhododendronbuskar får mycket förfulade blad och det är endast slätbladiga rhododendronsorter som angrips av mjöllusen, dvs. de utan fjäll och indumentum.

 

Harar/kaniner

Nattfrost

Vildsvin

Rådjur

Katter