Stigen

”Hej, jag är livet,
kom och följ med en bit”
– så säger ingen.
Man får själv hitta vägen,
välja rätta stigarna.