PLUTO – ett glädjeämne

Pluto, 6 veckor och Hannes.