Om bakugnar


Spis och ugn i torpet

Den här ugnen på bilden hade jag i min förra stuga i Småland. Stugan är byggd i korsplan och har en stor murstock mitt i huset. Den här skissen visar hur eldstäderna alla är kopplade till murstocken.

Nu ska jag skaffa mig en ny bakugn i ett vinterbonat uterum. Allt från början. Grunden, återvunna fönster, en stor bakugn, valmat tak med plåt. Det är ett eget stort projekt.

Bakningsprinciperna i vedeldad stenugn

 • Först värmer man upp en stenugn långsamt, med spjället öppet. Man börjar på kvällen innan man ska baka och gör en mindre brasa i ugnen och låter den brinna ut över natten så fukten drivs ut. Fortfarande med spjället öppet. Om elden och glöden har slocknat kan man stänga spjället, men inte om det fortfarande avger rökgaser!
 • Tidigt nästa morgon eldar man upp ugnen och eldar så pass länge, 4-5 timmar, att värmen kommit upp i 300 grader. Kan mätas med ugnstermometer för gasspis.
 • När värmen har spridits jämt ut i hela ugnsmagasinet, alla tegelstenar, är det dags att raka ut glöden i ett glödtråg. Ut med det snabbt från bagarstugan som, se risken för kolmonoxidförgiftning nedan. (I det här läget kan man passa på att grilla korv.)
 • Nu ska ugnen rengöras. I Skeppsholmens bagarstuga tar vi en käpp som vi fäster ett tygstycke på, blöter detta och städar ur den varma ugnen. Förr städade man ugnsbotten med en viska av gran, ene eller tall.  Här kommer ett par benvärmare i ylle till pass på armarna – för det är rejält varmt.
 • Därefter ska spjället vara stängt för att behålla värmen. Precis som en kakelugn.

Mjölprov: Hur varmt det är kan mätas med att lägga lite mjöl på ugnsbotten. Det ska bli brunt på någon minut, då är det ungefär 300 grader och lite väl varmt för att baka limpor i.

Efter ett tag är första degen klar att gräddas. Det kan vara bullar och tekakor som bakas i hög värme kort tid. 275 grader brukar det ju vara i recept för vanlig ugn. Vi lägger in en extra bakplåt på ugnsbotten för att undvika att bröden blir för brända. Lägger den uppochner så att det blir en liten luftspalt till ugnsbotten.

När dessa är klara fyller man ugnen med limpor. På Skeppsholmsgården får vi plats med tio runda limpor eller 14 limpor i formar. Sen tar man sockerkaka och sist småkakor. Och allra sist torkar man skorpor.

Några andra väsentliga kunskaper för en lyckad bakning:
– öppna spjället några minuter när du bakar limpor. Då ångar man ut en del gaser från jäsprocessen. Stäng spjället sedan.
– Byt plats på de innersta och yttersta limporna mot slutet, då det är varmast längst in
– Knacka på brödets undersida för att höra om det är klart. Ska låta ”ihåligt”.
– Stick ner en digital ugnstermometer mot slutet av bakningen mitt i ett bröd och se hur många grader det är. Vetebröd blir bra vid 92 grader och rågbröd ungefär 96-98 grader. Med högre värme blir brödet torrt.

Sprängskisser på bakugnar

Ritning från Bakugnsboken.

Murning av en bakugn, uppsats, pdf


Mura en bakugn

http://www.kanerva.se/bakugntraditionell.html

Bakugnen och dess principer

Lerbruk

Filmer om att bygga bakugn


Namn och funktion på bågvalvets olika delar:

En valvbåge är en båge där en serie stenar vilar mot varandra i en bågform.

Valvbågar har den egenskapen att de omvandlar dragkrafter till tryckkrafter, vilket i synnerhet eftersträvas i stenarkitektur eftersom sten som material är dåligt på att uppta dragkrafter. En valvbåge saknar draghållfasthet. Ett stort tekniskt problem är att få vederlagen att uppta de horisontalkrafter som bågen skapar i anfangen.

 1. Slutsten eller nyckelstenen är mittstenen i en valvbåge eller ett ribbvalv som låser de andra delarna på plats. I en båge är slutstenen ofta längre än kilstenarna.
 2. En kilsten är en kilformig tegelsten eller sten; sådana används för att bygga valvbågar.
 3. Anfangssten. Den nedersta stenen i en båge vilar på den del av imposten som kallas anfangsten.
 4. Anfang. Anfangslinje är den kant från vilken en båge skjuter upp från sina stöd.
 5. Impost är ett arkitektoniskt element och utgör den murbädd på vilket bågars och valvs understa skift vilar.
 6. Vederlag, den vertikala delen av en båge, dörröppning eller fönster. Den delen av som tar upp trycket från en båge eller ett valv i ett murparti eller liknade.
 7. Hjässa
 8. Pilhöjd
 9. Spännvidd

”Förhållandet mellan spännvidden och pilhöjden på valvet påverkar fogtjockleken, i den inre och yttre välvningen, i det ohuggna förbandet.” Ref: https://core.ac.uk/download/pdf/16326535.pdf


Ur boken Lantmannabyggnader från 1922:

”Bakugnar göras vanligen till formen avlånga med avrundade hörn. De förses med minst 40 cm tjocka väggar samt isoleras vid över- och undersidan med ett sandlager e.d. De böra konstrueras så att eldkanalerna, 3 eller flera, börja vid ugnens bakre del och ledas över valvet till främre delen, där de utmynna i ett gemensamt skorstensrör. För kvarhållande av värmen skall detta kunna stängas medelst spjäll. Se fig. 200, som visar ritning till bakugn.

Rökkanalerna kunna även dragas inunder ugnen. I ugnsöppningen insättes en väl tillslutande lucka av gjutjärn och framför denna en häll eller också en järnspis. Bakugnar uppföras oftast av vanligt prima rödtegel i lerbruk. Bäst är dock att använda eldfast tegel till de delar, som äro utsatta för eldens direkta inverkan, särskilt för ugnens botten. Denna skall hava lutning framåt, t.ex. 1:15. Vid sidan av ugnsluckan anbringas ett lyshål, 10 cm. i fyrkant, i vilket stickor eller annat bränsle kan införas för att upplysa ugnen vid brödets in- och uttagande.”

Fig 200