Nåden

ingen förstår hur Tyngden
sjunker nedför de stora
katedralerna, hur
gravitationen ökar

steg för steg
kilo för ton –

alltfrån åskledaren
ned genom taken
korsvalv strävpelare
gargoyler, klerestorier

sjunker sjunker
Guds fruktade börda
växer, växer

hundrafalt växande
förbi rosettfönstren,
kolonnerna korgossarna
portaler, pilastrar

dopfunten – ja ända ned i
kryptornas natt, till
brutna bäcken
skallar, tänder

dessa våra minsta
förbenade rester – men

ingen förstår hur
Nåden ska stiga i
kapillärer av sten
förbi prästerna, mässandet

över de skriftlärdas
sakristior, uppför

trötta kolonner