Ler

Ler, tänker stilla;

inget blir sig mera likt.

Denna dag ett liv.