Husrenovering

Nedgånget hus att ta itu med. Och trädgården kom i andra hand.