Betong

Vad hände med
de stora aerodromerna
fälten av betong –
vimplar barometrar,
balustraderna
hangarer som drottningbin
oupphörligt födande
de väldiga luftskeppen
– siden vätgas och
en cocktail serverad i det blå
högt högt
över Peenemünde…

mais où sont les neiges
d’antan?