Betong

Vad hände med
de stora aerodromerna
fälten av betong –
vimplar barometrar,
balustraderna
hangarer som drottningbin
oupphörligt födande
de väldiga luftskeppen
– siden vätgas och
en cocktail serverad i det blå
högt högt
över Peenemünde…

mais où sont les neiges
d’antan?

Nåden

ingen förstår hur Tyngden
sjunker nedför de stora
katedralerna, hur
gravitationen ökar

steg för steg
kilo för ton –

alltfrån åskledaren
ned genom taken
korsvalv strävpelare
gargoyler, klerestorier

sjunker sjunker
Guds fruktade börda
växer, växer

hundrafalt växande
förbi rosettfönstren,
kolonnerna korgossarna
portaler, pilastrar

dopfunten – ja ända ned i
kryptornas natt, till
brutna bäcken
skallar, tänder

dessa våra minsta
förbenade rester – men

ingen förstår hur
Nåden ska stiga i
kapillärer av sten
förbi prästerna, mässandet

över de skriftlärdas
sakristior, uppför

trötta kolonner

Stigen

”Hej, jag är livet,
kom och följ med en bit”
– så säger ingen.
Man får själv hitta vägen,
välja rätta stigarna.